1. VYVALAT

12.12.2010 14:58

Aktualizováno složení týmů, přidána hrací tabulka a rozpis zápasů.

Informace o 1. Výročním a vánočním lakrosovém turnaji naleznete v Kalendáři akcí.